9+1 ερωτήσεις για την επόμενη μέρα του ΕΣΠΑ και των πόρων του στη χώρα

«Η ώρα της ενθάρρυνσης των επενδύσεων έχει σημάνει», προτρέπει ο ΣΕΒ στο τελευταίο δελτίο για την ελληνική οικονομία, που φέρει τον τίτλο «Ζητούνται επενδύσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας». Το έλλειμμα στις ιδιωτικές επενδύσεις τα χρόνια της κρίσης αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας, που οδήγησε στην εκτίναξη της ανεργίας, και καθώς οι ψευδαισθήσεις τελειώνουν η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να ρίξει στην οικονομία όλους τους διαθέσιμους πόρους, που δεν είναι άλλοι από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Δύο χρόνια μετά την τυπική έναρξή του, το νέο ΕΣΠΑ ξεκινάει με τα βαρίδια του παρελθόντος, αλλά και με παρακαταθήκη την παραδοχή ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Η «Κ» επιχειρεί να περιγράψει τους βασικούς στόχους του νέου προγράμματος, σταχυολογώντας τα ερωτήματα για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα επιδοτηθούν.

– Πότε ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ;

– Η χρονιά έναρξης ήταν το 2014, αλλά ουσιαστικά ξεκινάει από φέτος. Η εκκίνηση θα γίνει με τέσσερα προγράμματα, ο οδηγός προδημοσίευσης των οποίων έχει ήδη βγει και η υποβολή των προτάσεων αναμένεται να είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου.

– Πόσα χρήματα θα διατεθούν για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια;

– Συνολικά οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 20,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 4,3 δισ. ευρώ είναι τα χρήματα του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που θα αξιοποιηθούν για την επιδότηση επιχειρήσεων νέων και παλιών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηλαδή του εξαγωγικού προσανατολισμού.

– Η επιδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων εξαντλείται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»;

– Οχι. Εκτός από τη συμμετοχή ιδιωτών στα υπόλοιπα προγράμματα για την ολοκλήρωση δημόσιων υποδομών, η επιχειρηματικότητα θα ενισχυθεί και μέσα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα, δηλαδή τα χρήματα που θα διαχειριστούν απευθείας οι περιφέρειες της χώρας.

– Ποιοι τομείς θεωρούνται επιλέξιμοι για επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»;

– Οπως περιγράφονται στο πρόγραμμα, οι τομείς που θα επιδοτηθούν είναι αυτοί της έρευνας, της καινοτομίας και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας, της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υλικών, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και της δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. το ελληνικό design) και του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της υγείας. Οι κλάδοι που δεν είναι επιλέξιμοι δεν σημαίνει ότι εξαιρούνται, εφόσον η δράση για την οποία θέλουν να επιδοτηθεί «κουμπώνει» σε κάποια από τις υφιστάμενες δράσεις.

– Τι αλλάζει στη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ;

– Βασική αλλαγή είναι η στροφή των επενδύσεων σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η προσαρμογή των επενδύσεων στη λογική της έξυπνης εξειδίκευσης αποτελεί επίσης βασική αρχή που θα διέπει οριζόντια όλα τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επένδυση θα πρέπει να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στα επιμέρους σχέδια που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

– Τι αλλάζει ως προς τις διαδικασίες;

– Ολες οι δράσεις θα γίνονται σε δύο φάσεις ή κύκλους, προκειμένου να αποφεύγεται η μαζική συσσώρευση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους. Ετσι, μετά την πρώτη προκήρυξη, θα ακολουθεί και δεύτερη, διαδικασία που εκτός του ότι θα αποσυμφορήσει το ενδιαφέρον, θα επιτρέψει και την ενδεχόμενη τροποποίηση των προκηρύξεων έτσι ώστε να διορθώνονται τυχόν παραλείψεις.

Βασική αλλαγή είναι επίσης η χρήση, στο νέο ΕΣΠΑ, της ρήτρας ευελιξίας. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση θα μπορεί να παίρνει επιδότηση όχι μόνο από έναν άξονα του προγράμματος, αλλά και ένα μικρότερο ποσοστό από έναν άλλο, έτσι ώστε να συνδυάσει καλύτερα την κάλυψη αναγκών για επιδότηση, π.χ., λειτουργικών αναγκών και αναγκών σε εξοπλισμό.

– Ποια άλλα είναι τα διαθέσιμα εργαλεία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων;

– Στο νέο ΕΣΠΑ επιδιώκεται να προβλεφθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία με κυριότερο αυτό των μικροπιστώσεων. Μέσω αυτών θα επιδιωχθεί να ενισχυθούν εταιρείες λιανικού εμπορίου, η ενίσχυση των οποίων δεν προβλέπεται στους βασικούς στόχους του ΕΣΠΑ. Συμπληρωματικά επίσης εργαλεία θα αποτελέσουν ένα νέο για τις εξαγωγές και το Jesicca, το οποίο θα δίνει χαμηλότοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Συνολικά μέσω αυτών των τριών αυτών εργαλείων εκτιμάται ότι θα μπορέσει να διοχετευθεί στην αγορά περί το 1 δισ. ευρώ.

– Ποιες άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης υπάρχουν;

– Εως και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα «τρέχουν» τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Jessica, το Jeremie, το Ταμείο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το ΤΕΠΙΧ. Τα συγκεκριμένα ταμεία έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του παλιού ΕΣΠΑ, αλλά τα χρήματα που έχουν δεσμεύσει δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη. Πρόκειται για περίπου 800 εκατ. ευρώ, τα οποία θα υπάρχουν διαθέσιμα για μερικούς μήνες ακόμη, και συγκεκριμένα έως τον Σεπτέμβριο του 2016.

– Τα χρήματα από το παλιό ΕΣΠΑ απορροφήθηκαν;

– Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πέσουν στην οικονομία 4,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που μέσω διαφόρων διευκολύνσεων που εξασφαλίσαμε από την Ε.Ε. και δανείων από την ΕΤΕπ, θα καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες από τη στάση πληρωμών που είχε κηρύξει το Δημόσιο.

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης

– Με ποια νέα προγράμματα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ;

– «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων των 65 εκατ. ευρώ ο κάθε ένας. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000 ευρώ που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό κτιριακών και λοιπών υποδομών, την απλοποίηση ή αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον επανασχεδιασμό και την πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων κ.ά.

• «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων των 25 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ, που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά.

• «Νεοφυής επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, που θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη επενδύσεων έως 60.000 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Σημειώνονται τα εξής:

 • Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.
 • Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr.
 • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης  και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
 • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
 • Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Προδημοσίευση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1/1/1991 στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο π/υ έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Σημειώνονται τα εξής:

 • Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.
 • Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προυποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr
 • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
 • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
 • Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο π/υ από 5.000€ έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Σημειώνονται τα εξής:

 • Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.
 • Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προυποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr
 • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
 • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
 • Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Προδημοσιεύσεις 4 νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (συνοπτικός πίνακας)

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

1) Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΩφελούμενοιΠτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησηςήφυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Αναγκαιότητα ΔράσηςΗ ανεργία των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 2008 έως το 1ο τρίμηνο του 2015, (από 6.3% έφθασε στο 19.8%).·Το ποσοστό ανεργίας (1ο τρίμηνο 2015) των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27·Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει (η Ελλάδα κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ στη συγκεκριμένη κατηγορία).
Οικονομικά Στοιχεία ΔράσηςΣυνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους ·A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ. € (35% του Π/Υ)·Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. € (65% του Π/Υ) Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα2.200 πτυχιούχοι500 νέες θέσεις εργασίας
2) Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
ΩφελούμενοιΦυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ήασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Οικονομικά Στοιχεία ΔράσηςΣυνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους ·A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)·Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  72 εκατ. € (60% του Π/Υ)Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα2.500 νέες επιχειρήσεις4.500 νέες θέσεις εργασίας
3) Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
ΩφελούμενοιΥφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκΑγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),Υλικά / Κατασκευές,Εφοδιαστική Αλυσίδα,Ενέργεια,Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,Υγεία.
Οικονομικά Στοιχεία ΔράσηςΣυνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλουςA κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)·Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  78 εκατ. € (60% του Π/Υ)Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα1.600 – 1.800 επιχειρήσεις1.500 νέες θέσεις εργασίας
4) Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΩφελούμενοιΥφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Οικονομικά Στοιχεία ΔράσηςΣυνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους ·A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα600-700 επιχειρήσεις500 νέες θέσεις εργασίας

Προσφερόμενες Υπηρεσίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τουριστικών Επιχειρήσεων

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να έχουν έναρξη έως τις 31/12/2013.

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ, που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 2. Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 3. Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
 4. Οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
 5. Η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, (π.χ με την χρήση καινοτόμου λογισμικού που εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του καταλύματος και
  μετατρέπει το site του ξενοδοχείου σε κόμβο παροχής τουριστικών υπηρεσιών του
  προορισμού στον οποίο βρίσκεται).
 6. Οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους (40% ο πρώτος και 60% ο δεύτερος).

Η δημοσίευση της Προκήρυξης αναμένεται αρχές Νοεμβρίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων αρχές του 2016.

Επιπρόσθετα η Financial Innovation Group ανταποκρινόμενη στις νέες εξελίξεις και στις ανάγκες των πελατών της, δημιούργησε τη νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Τουριστικών Καταλυμάτων για την κατάταξή τους σε αστέρια και κλειδιά.  Με βάση την συσσωρευμένη της εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης-Ποιότητας, παρέχει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Τομέα του Τουρισμού (Ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ) προκειμένου να αξιολογηθούν με αστέρια ή κλειδιά, χωρίς τη συνδρομή του ΕΟΤ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων – Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών βάσει του κανονισμού του ΞΕΕ/3-06-2015 και του ΦΕΚ 14-12/01/2015 (και σχετικών τροποποιήσεων) διακρίνονται τρεις περιπτώσεις :

1) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αλλά η διάρκεια κατάταξης λήγει θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να ανανεώσουν την κατάταξη μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης (και όχι μέσω ΕΟΤ)

2) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν κατάταξη έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης ΚΑΙ

3) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί και η κατάταξη είναι σε ισχύ θα πρέπει και αυτές να ανανεώσουν την κατάταξή τους έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, αφού η ισχύς των «σημάτων του ΕΟΤ» λήγει στα τέλη του 2017.

Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  του Τομέα του Τουρισμού η Financial Innovation Group μπορεί να παρέχει:

 1. Υποστήριξη για την προετοιμασία και την κάλυψη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που ορίζονται από τη νέα σχετική νομοθεσία -GAP Analysis για την επιλογή της κατάταξης για κάθε επιχείρηση
 2. Προετοιμασία και υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού Ε.Σ.Λ. στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, προετοιμασία και υποβολή αίτησης στο Ξ.Ε.Ε. για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης κλπ
 3. Σεμινάρια Ξενοδοχειακού Management, Ικανοποίησης Πελάτη, Διαχείρισης Σχολίων σε
  Tripadvisor, Customer Service, Πρώτων Βοηθειών κ.α. από πιστοποιημένο φορέα, που
  σας ανεβάζουν στη βαθμολογία κατάταξης.
 4. Διευθέτηση διαδικασίας πιστοποίησης με επιλεγμένο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Το κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου προγράμματος επιχορήγησης για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις που αναφέρεται παραπάνω.

Αναλυτικές Πληροφορίες για τα 4 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συμμετέχουν

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμμετέχουν

 •  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου οι αποφάσεις προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Οι υποβολές αιτήσεων στα πλαίσια των τεσσάρων προκηρύξεων ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016 για τα καθεστώτα « Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ » και « Γενική Επιχειρηματικότητα » και τις 28 Απριλίου του 2017 αντίστοιχα για τα καθεστώτα « Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού » και « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους », εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός των εν λόγω καθεστώτων.

Σημαντικές αλλαγές προωθήθηκαν μετά την δημόσια διαβούλευση των νέων προκηρύξεων, με σημαντικότερη τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω επιστολής του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου και άρα την μη υποχρέωση απόδειξης της ιδίας συμμετοχής του φορέα, ούτε της προέγκρισης δανείου από τράπεζα κατά την υποβολή της πρότασης

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

 • Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους » είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
 • Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

 • Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες: α. Μηχανολογικός Εξοπλισμός και β. Μεταφορικά Μέσα
 • Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.
 • Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή
 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ

Επικοινωνία

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Τηλέφωνο:

2311 243855

Διεύθυνση:

Ηροδότου 4 Πανόραμα Θεσσαλονίκη

Copyright © 2024 Financial Innovation Group