Προσφερόμενες Υπηρεσίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τουριστικών Επιχειρήσεων

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να έχουν έναρξη έως τις 31/12/2013.

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ, που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 2. Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 3. Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
 4. Οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
 5. Η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, (π.χ με την χρήση καινοτόμου λογισμικού που εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του καταλύματος και
  μετατρέπει το site του ξενοδοχείου σε κόμβο παροχής τουριστικών υπηρεσιών του
  προορισμού στον οποίο βρίσκεται).
 6. Οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους (40% ο πρώτος και 60% ο δεύτερος).

Η δημοσίευση της Προκήρυξης αναμένεται αρχές Νοεμβρίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων αρχές του 2016.

Επιπρόσθετα η Financial Innovation Group ανταποκρινόμενη στις νέες εξελίξεις και στις ανάγκες των πελατών της, δημιούργησε τη νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Τουριστικών Καταλυμάτων για την κατάταξή τους σε αστέρια και κλειδιά.  Με βάση την συσσωρευμένη της εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης-Ποιότητας, παρέχει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Τομέα του Τουρισμού (Ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ) προκειμένου να αξιολογηθούν με αστέρια ή κλειδιά, χωρίς τη συνδρομή του ΕΟΤ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων – Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών βάσει του κανονισμού του ΞΕΕ/3-06-2015 και του ΦΕΚ 14-12/01/2015 (και σχετικών τροποποιήσεων) διακρίνονται τρεις περιπτώσεις :

1) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αλλά η διάρκεια κατάταξης λήγει θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να ανανεώσουν την κατάταξη μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης (και όχι μέσω ΕΟΤ)

2) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν κατάταξη έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης ΚΑΙ

3) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί και η κατάταξη είναι σε ισχύ θα πρέπει και αυτές να ανανεώσουν την κατάταξή τους έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, αφού η ισχύς των «σημάτων του ΕΟΤ» λήγει στα τέλη του 2017.

Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  του Τομέα του Τουρισμού η Financial Innovation Group μπορεί να παρέχει:

 1. Υποστήριξη για την προετοιμασία και την κάλυψη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που ορίζονται από τη νέα σχετική νομοθεσία -GAP Analysis για την επιλογή της κατάταξης για κάθε επιχείρηση
 2. Προετοιμασία και υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού Ε.Σ.Λ. στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, προετοιμασία και υποβολή αίτησης στο Ξ.Ε.Ε. για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης κλπ
 3. Σεμινάρια Ξενοδοχειακού Management, Ικανοποίησης Πελάτη, Διαχείρισης Σχολίων σε
  Tripadvisor, Customer Service, Πρώτων Βοηθειών κ.α. από πιστοποιημένο φορέα, που
  σας ανεβάζουν στη βαθμολογία κατάταξης.
 4. Διευθέτηση διαδικασίας πιστοποίησης με επιλεγμένο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Το κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου προγράμματος επιχορήγησης για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις που αναφέρεται παραπάνω.

Leave a commentΕπικοινωνία

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Τηλέφωνο:

2311 243855

Διεύθυνση:

Ηροδότου 4 Πανόραμα Θεσσαλονίκη

Copyright © 2024 Financial Innovation Group