Η οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί την συνεπή, ορθή και αξιόπιστη καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε την εποπτεία του λογιστηρίου, οργάνωση/αναδιάρθρωση της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης, μέσω ανάπτυξης του «άριστου» λογιστικού σχεδίου και ασφαλών λογιστικών διαδικασιών (ροή εργασιών) καταγραφής των οικονομικών γεγονότων, εισήγησης για αγορά/τροποποίηση λογισμικού. Επιπλέον διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να υποστηρίζουμε, να εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις,αλλά και τους εύπορους, επώνυμους πελάτες μας με αξιοπρόσεκτη και αυστηρή εχεμύθεια, ενώπιον των φορολογικών αρχών, ακόμα και σε δύστροπες υποθέσεις, καθώς και να προτείνουμε τις άριστες λύσεις για την αντιμετώπιση της φορολογικής Νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά διαθέτουμε πλήρη ομάδα η οποία εκτός των οικονομολόγων/λογιστών/φοροτεχνικών συμπληρώνεται με εξειδικευμένους στο αντικείμενο δικηγόρους και εσωτερικούς ελεγκτές, ώστε να υπάρχει πλήρης και αποτελεσματική κάλυψη.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται, είτε κατά περίπτωση, είτε μέσω μακροχρόνιας συμβατικής σχέσης προσαρμοσμένης στις ανάγκες/κατευθύνσεις κάθε επιχείρησης – πελάτη.