Έναρξη νέων επιχειρήσεων – Νέες Καινοτομίες

Νέες επιχειρηματικές ιδέες, νέες καινοτομίες, νέα αρχή με υλοποίηση επιχειρηματικότητας, δημιουργεί προσδοκίες και αντίδοτο στην ανεργία και τη μιζέρια.

Το «επιχειρείν» σίγουρα εμπεριέχει τόλμη και ανάληψη κινδύνου. Με εργαλεία όμως

  • την σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία των συνεργατών μας,
  • τις επαγγελματικές σχέσεις που ήδη έχει αναπτύξει η Optimum Solutions Consulting με μεσαίους και μεγάλους πελάτες/επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κάθε ιδέας, την ανάπτυξη και καθοδήγηση, σκοπεύοντας στην εκπλήρωση του επιχειρησιακού στόχου.

Ενδεικτικές περιπτώσεις συνεργασιών αφορούν Ξενοδοχειακές Μονάδες, Ιατρικούς Ομίλους, Τεχνικές εταιρίες, Προιόντα Πρωτογενούς Παραγωγής, Τροφίμων, Πράσινη ενέργεια, Καλλιτεχνικές –Πολιτιστικές δραστηριότητες,μεγάλες εταιρίες Πληροφορικής, Συσκευασίας, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.λ.π

Η Financial Innovation Group παρέχει στοχευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε υφιστάμενους ή εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν

  • το «στήσιμο» και μελέτη μιας επιχειρηματικής ιδέας,
  • τη δημιουργία της ίδιας της επιχείρησης,
  • την εκπλήρωση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών, φορολογικών εργασιών,
  • την δημιουργία και υποστήριξη πλήρους φακέλου για λήψη επιδότησης από συγκεκριμένα προγράμματα,
  • τη δημιουργία επαφών για επιχειρηματικές συνεργασίες με πελάτες μας
  • για όσο διάστημα κριθεί από κοινού παρέχουμε το απαραίτητο εξατομικευμένο κρίσιμο mentoring, coaching στην νέα επιχείρηση

Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε καινοτόμους επιχειρηματίες, νέες ιδέες , ανέργους, κοινωνικές συμπράξεις φυσικών προσώπων (κοινωνική επιχειρηματικότητα) που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να παράξουν. Αποτελούμε στην ουσία το εκκολαπτήριο της νέας επιχείρησης.