Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στην ευρύτερη ανάγκη των επιχειρήσεων και των οργανισμών να υλοποιούν προγράμματα και δράσεις που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα, με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων και έργων.

Οι υπηρεσίες μας:

  1. Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης δράσεων
  2. Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης/διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  3. Αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς
  5. Διαχείριση Έργου (Project Management)