Η εταιρία μας, η οποία συμμετέχει δυναμικά στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και διαχείρισης προσωπικού για λογαριασμό μεγάλων εταιριών/πελατών (εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο).

Με την συνεργασία αυτή η Financial Innovation Group, διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη , παρέχει στον Εκπαιδευτικό Όμιλο τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου για την διοργάνωση και εισήγηση, εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων (ενδοεπιχειρησιακά , ανεξάρτητα) σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Οικονομίας –Διοίκησης.

Επιπρόσθετα όμως η εταιρία μας συμμετέχει ενεργά στην διαρκή και επίμονη αξιολόγηση προσωπικού, αφού γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες των πελάτών της και διαθέτει ενδιαφέρουσες παρουσίες που επίμονα έχει εκπαιδεύσει και αξιολογήσει πολλές ειδικότητες που εργάζονται στον τομέα Υγείας και Τουρισμού καθώς και στο χρηματοοικονομικό , λογιστικό, διοικητικό , πωλησιακό τομέα κ.λ.π.

Με αυτό τον τρόπο η Finacial Innovation Group στέκεται αρωγός στους πελάτες της, στην προσπάθεια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των στελεχών / υπαλλήλων αλλά και εξεύρεσης αξιόλογων στελεχών, αφού έχει την δυνατότητα να εισηγηθεί προσωπικό, για τελική αξιολόγηση από τον πελάτη, όλων των βαθμίδων και μάλιστα σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.